TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
ATEX & ATEXD direktiverne

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX mærkning


Herunder kan du læse om begge atex direktiver, men du kan også vælge at gå direkte til

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) eller
ATEX-direktivet 1999/92/EF

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner

-  Biogasanlæg
-  Deponeringsanlæg
-  Gasfordamper
-  Gasfyldeanlæg
-  Træ- og halmfyringsanlæg

Brændbare væsker

-  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
-  Benzinstationer og tankanlæg
-  Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
-  Farve- og lakfabrikker
-  Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone
-  Kemisk industri
-  Medicinalindustri
-  Oliemøller
-  Olieraffinaderier
-  Tøjrensning med kulbrintemaskiner
-  Virksomheder som oprenser olie og jord

Støv

-  Formaling af foderstof (grovvareselskaber m.m.)
-  Kulmøller (kraftværker)
-  Melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
-  Plastindustri (kemisk industri m.m.)
-  Pneumatisk pulvertransportsystem og omrører (medicinalindustri)
-  Posefyldeanlæg
-  Pulvermaleanlæg (industrilakerere)
-  Spraytørringsanlæg til sukker, mælk o.l.
-  Spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
-  Sækketømmeanlæg
-  Ventilations- og filteranlæg til støv generelt
-  Visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
-  Øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Listen er ikke endelig og beror på en endelig risikovurdering af virksomhedens produkter / produktion.

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) omfatter elektrisk / mekanisk materiel samt sikringssystemer, som installeres i, eller har funktion til det eksplosionsfarligtområde.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 95
ATEX 100
Materialedirektivet


Direktivet administreres i Danmark af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger som angivet.For ikke at skabe unødvendig forvirring imellem direktiverne er ATEX direktivet 94/9/EF benævnt i Danmark som ATEXD.
______________

 

1999/92/EF ATEX-direktivet omhandler sikkerhed & sundhedsbeskyttelse for arbejdstager, herunder klassifikationen af et eksplosionsfarligt område, og er gældende for de virksomheder, som har eksplosionsfarlige områder i produktionen.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 118
ATEX 137
Minimums direktiv

Direktivet administreres i Danmark af Beredskabsstyrelsen & Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger.


Arbejdstilsynets bekendtgørelse 478 samt tilhørende vejledninger beskriver hovedpunkter, som minimum skal effektueres af arbejdsgivere med eksplosionsfare i virksomheden:

-  Begrænsning af virkningerne af en eksplosion
-  Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
-  Beskrivelse af arbejdsstedet, området, processer og/eller aktiviteter
-  Forebyggelse af farlig eksplosiv atmosfære
-  Forebyggelse af tændkilder
-  Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejderne
-  Krav til dokumentationen
-  Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
-  Koordinering
-  Kontrol inden ibrugtagning
-  Metode til kortlægning og vurdering
-  Mærkning af eksplosionsfarlige områder
-  Rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
-  Skriftlige instrukser
-  Særlige APV krav
-  Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
-  Tekniske foranstaltninger

TNG Engineering ApS udfører rådgivning i forbindelse med implementeringen af ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF, Se vore ydelser.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el- og brandtekniske vurderinger ATEX ®


TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk