TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
ATEX Direktivet 94/9/EF (ATEXD)

ATEX betyder ATmospheres EXplosibles

ATEX mærkning

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) er relevant for virksomheder, der arbejder inden for følgende brancher:

Gasser / gasturbiner

-  Biogasanlæg
-  Deponeringsanlæg
-  Gasfordamper
-  Gasfyldeanlæg
-  Træ- og halmfyringsanlæg

Brændbare væsker

-  Auto- og industrilakering, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler
-  Benzinstationer og tankanlæg
-  Centralkøleanlæg med brændbare medier (større anlæg)
-  Farve- og lakfabrikker
-  Glasfibervirksomheder m.v. som fx genvinder acetone
-  Kemisk industri
-  Medicinalindustri
-  Oliemøller
-  Olieraffinaderier
-  Tøjrensning med kulbrintemaskiner
-  Virksomheder som oprenser olie og jord

Støv

-  Formaling af foderstof (grovvareselskaber m.m.)
-  Kulmøller (kraftværker)
-  Melsiloer (brødfabrikker, bagerier m.m.)
-  Plastindustri (kemisk industri m.m.)
-  Pneumatisk pulvertransportsystem og omrører (medicinalindustri)
-  Posefyldeanlæg
-  Pulvermaleanlæg (industrilakerere)
-  Spraytørringsanlæg til sukker, mælk o.l.
-  Spånsiloer (savværker, møbelfabrikker, snedkerier)
-  Sækketømmeanlæg
-  Ventilations- og filteranlæg til støv generelt
-  Visse typer træ- og halmfyringsanlæg (kraftværker)
-  Øvrig fremstilling af mel, fx kartoffel- og fiskemel

Listen er ikke endelig og beror på en endelig risikovurdering af virksomhedens produkter / produktion.

ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) omfatter elektrisk / mekanisk materiel samt sikringssystemer, som installeres i, eller har funktion til det eksplosionsfarligtområde.
Er tidligere fra EC kommissionen benævnt:

ATEX 95
ATEX 100
Materialedirektivet


Direktivet administreres i Danmark af Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser og vejledninger som angivet.For ikke at skabe unødvendig forvirring imellem direktiverne er ATEX direktivet 94/9/EF benævnt i Danmark som ATEXD.
______________

 

TNG Engineering ApS udfører rådgivning i forbindelse med implementeringen af ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) & ATEX-direktivet 1999/92/EF, Se vore ydelser.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el- og brandtekniske vurderinger ATEX ®


TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk