TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Beregningsprogram for Egensikre kredse

Installeres der egensikre kredse i klassificerede områder, skal sådanne kredse dokumenteres
jvf. DS/EN 60 079-14, DS/EN 60 079-0, DS/EN 60 079-11, DS/EN 60 079-17.
Medmindre et systemcertifikat, angiver parametrene for den komplette, egensikre strømkreds,
skal ovennævnte normer efterkommes, med beregning og dokumentation.

Når der installeres egensikre strømkredse, herunder ledninger, må den højst tilladte værdi af
induktans, kapacitans eller L/R-forhold samt overfladetemperatur ikke overskrides. De tilladte værdier tages fra materiellets dokumentation eller mærkeskiltet.

Til dette formål kan et beregningsprogram anvendes.
Programmet kan håndtere 6 transmitterdata, og 6 sikkerhedsbarrierer samt kabling imellem disse.
Programmet kræver Microsoft Excel.

Download programmet her:

Dansksproget version

Engelsksproget version



TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk