TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Brandtekniske vurderinger

Brandtest kabelstigeDer udføres brandtekniske vurderinger af produktionsudstyr og lokaliteter samt personalemæssige sikkerhedsforhold.
Brandstrategien integreres og klarlægger de optimale løsninger, hvortil produktionstab og udgiften til at højne sikkerhedsniveauet sættes i relief.
Ved udførelsen af brandtekniske vurderinger tages udgangspunkt i gældende lovgivninger som:

-  Arbejdstilsynets regler og bekendtgørelser
ATEX direktiverne
-  Bygningsreglement
-  Erfaringer fra produktspecifikke virksomheder
-  Relevante lovgivninger
-  Stærkstrømsbekendtgørelser
-  Tekniske forskrifter og vejledninger fra Beredskabsstyrelsen 
-  Vejledninger fra Dansk Brand- & sikringsteknisk Institut

Analyse af brand og røgudvikling, evakuering samt vurdering af effekten af aktive og passive brandsikringssystemer gennemgås.

Mange virksomheder bliver positivt overrasket efter en gennemgang af Deres virksomhed, idet det ofte er minimale tiltag, der gør, at virksomhedens produktion og konkurrenceevne sikres og fastholdes.

En brandteknisk vurdering bør ikke forveksles med lovpligtigt ”brandsyn”, som udføres af Redningsberedskabet i kommunen på foranledning af Beredskabsstyrelsens lovgivning.
TNG Engineering ApS udarbejder rapporter over det besigtigede anlæg / bygning.
Rapporten for brandteknisk vurdering kan anvendes til virksomhedens forsikringsselskab, APV eller til sikkerhedsorganisationen.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk