TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Kursus i konstruktion & opbygning ef elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

ATEX direktivet 94/9 (ATEXD), og standarderne DS/EN 60 079-14 & DS/EN 60 079-17 stiller krav til uddannelse af personer, som installerer og/eller vedligeholder eksplosionsbeskyttet installationer og udstyr.

Fabrikanter af eksplosionsbeskyttet udstyr, stiller krav til, at deres udstyr installeres af kompetent personale, som er fortrolige med installations principper i et eksplosionsfarligt område, hvortil der således er indirekte krav om uddannelse af personer der installerer sådan eksplosionsbeskyttet udstyr.
Kurset henvender sig bl.a. til følgende faggrupper, der beskæftiget med installation og vedligeholdelse af eksplosionsbeskyttet udstyr:

-  Elektrikere
-  El-installatører
-  El-ingeniører
-  Eksterne entreprenører
-  Maskinmestre
-  Mekanisk vedligeholdelsespersonale
-  Instrument-teknikere
-  Reparatører
-  Rengøringsmedarbejdere

Potentialeudligning af rørPersonalet skal have forståelse for klassifikation af et eksplosionsfarligt område samt kendskab til normer for elektriske og mekaniske installationer.

Kurset er intensivt, og varigheden er 7½ time. Dagen afsluttes med skriftlig multiple choice-test.
Der udstedes kursusbevis for det opnåede resultat.
ATEX®


Potentialeudligning af rør

 Som supplement til dette kursus tilbydes der:

-  Vedligeholdelses af eksplosionsbeskyttet installationer og udstyr
-  Klassificering af eksplosionsfarlige områder

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el  og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk