TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
El- og brandtekniske inspektioner

Brand i raffinaderiInden et anlæg, som er placeret i et eksplosionsfarligt område idriftsættes, skal der jf. Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen udføres indledende inspektion af de elektriske og mekaniske systemer samt kontrol af klassifikationen for området.
Det er af væsentlig betydning for sikkerheden i disse områder, at integriteten af disse specielle karakteristika opretholdes gennem hele anlæggets levetid.

 

Resultatet af de indledende inspektioner skal registreres, og dokumentationen for den indledende inspektion skal give tilstrækkelig information til at:

a) give en historisk redegørelse for vedligeholdelsesaktiviteterne med begrundelsen for sådanne aktiviteter og
b) eftervise effektiviteten af fremgangsmåden ved vedligeholdelsen.

Der skal opbevares optegnelser over fundne fejl og de afhjælpende handlinger, der er foretaget.
Efter et eksplosionsbeskyttet anlæg er idriftsat, skal der udføres inspektioner efter en fastlagt procedure, og jvf. DS/EN 60 079-17 skal der udføres inspektioner og vedligeholdelsesaktiviteter som:

-  Indledende inspektion
-  Detaljeret inspektion
Løbende overvågning
-  Periodisk inspektion
-  Stikprøve-inspektion
-  Tæt inspektion
-  Visuel inspektion

Myndigheder kræver, at elektrisk / mekanisk udstyr og det klassificerede område som helhed kontrolleres af et kvalificeret firma.
Såfremt der sker ændringer af et klassificeret område, skal dette kontrolleres og eksplosionssikringsdokumenterne skal tilrettes, så de passer til forholdene.
TNG Engineering ApS udfører indledende, visuelle, tætte og detaljerede inspektioner samt kontrol af zoneklassifikationen (anlæggets eksplosionssikkerhed) som uvildige rådgivere.

Udover Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen er det virksomhedens forsikringsselskab, der kontrollerer om de lovpligtige inspektioner / vedligeholdelssesystemer udføres.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el  og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk