TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
UAPV for eksplosionsfarlige områder

Udarbejdelse af udvidet APV for eksplosionsfarlige områder

Jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 skal der, inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære, udarbejdes en udvidet APV (arbejdspladsvurdering), der indeholder en kortlægning og vurdering af risici forbundet med arbejdet - også kaldet risikovurdering.
Reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV, som er gældende for virksomheden.

Minimumskrav jvf. ATEX 1999/92/EF og Arbejdstilsynets bekendtgørelse 478 er bl.a.:

-  Afmærkning af eksplosionsfarlige områder
-  Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
-  Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejderne med hensyn til  eksplosionsbeskyttelse
-  Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
-  Koordinering af arbejder
-  Kontrol inden ibrugtagning af anlæg
-  Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
-  Rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
-  Udarbejdelse af skriftlige instrukser

TNG Engineering ApS udfører lovpligtig udvidet APV i samråd med virksomhedens ledelse og sikkerhedsrepræsentant.

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk