TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Maskindirektivet og CE-mærkning

MaskineMaskindirektivet trådte første gang i kraft den 1. januar 1993. For de fleste maskiner og sikkerhedskomponenter var der en overgangsordning frem til henholdsvis den 1. januar 1995 og den 1. januar 1997.
Maskindirektivet , 93/37/EØF blev implementeret i Danmark via Arbejdstilsynets bekendtgørelse 561 af 24. juni 1994, med senere tilføjelser.
Lavspændings direktiv 73/23/EFØ og EMC direktivet 93/68/EØF, skulle senest den 1. januar 1997 efterkommes (overgangs periode).

Maskindirektivet er ændret jf. EU direktiv 2006/42/EF og implementeret via dansk lovgivning den 29. december 2009 jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. nr. 612 af 25. juni 2008. 

Arbejdstilsynet & Sikkerhedsstyrelsen udgiver bl.a. vejledninger, i udførelse af CE mærkning indenfor Deres fagområder.
Maskiner der er idriftsat før den 31. december 1994, skal overholde Arbejdstilsynets vejledning B.1.3 samt datidens relevante love.

I de europæiske tekniske komiteer foregår der et storstilet standardiseringsarbejde. Standarder kan opfattes som gode tilbud til fabrikanter med hensyn til at bevise, at et produkt opfylder de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i et eller flere direktiver.
S-544 Sikkerhed af maskiner - Elektrotekniske aspekter tager sig af elektrisk materiel på Maskinanlæg i EU.
S-544 Nationalkomiteen for standardiseringsarbejde http://www.ds.dk/1741

 

Læs mere i nedenstående PDF-filer:

CE-mærkede maskiner før 29. december 2009 (AT vejledning)

Maskiner og maskinanlæg - ældre anlæg (AT vejledning)

Automatisk styrede anlæg (AT vejledning)

Elektrisk materiel på maskiner (Sikkerhedsstyrelsen)

El-tavler (Sikkerhedsstyrelsen)

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk