TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Eksplosionsbeskyttet udstyr

Eksplosionssikret tavleUnder ATEX direktivet 94/9/EF (ATEXD) udgives der standarder for mekaniske og elektriske udstyr samt klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Nationalkomiteen S-531 samt underkomiteer bearbejder disse.
Det skal bemærkes at der findes forskellige standarder for hvorvidt materialet skal anvendes i gasatmosfærer eller støvfarlige områder.

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet faglig rapport om eksplosionsbeskyttet installationer. Se den her.


Opdaterede udgivelser under ATEXD 94/9/EF. Se venligst nedenstående:

Dansk Standard
EU Kommissionen
Sikkerhedsstyrelsen
S-531 National komite under Dansk standard 


 
 

Standarder for udførelse & vedligeholdelse af elektriske installationer

DS/EN 60 079-14
2008: Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

DS/EN 60 079-17
2012: Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer
Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder

DS/EN 60 079-19
2011: Elektriske apparater til eksplosive gasatmosfærer
Reparation af eksplosionsbeskyttet udstyr


Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, IEC 60 364 samt Elektrisk materiel for maskiner DS/EN 60-204-1 er endvidere gældende.


Standarder for elektrisk beskyttet materiel til anvendelse i gasatmosfærer områder (G)

"o" = Oliekapsling
"p" = Overtrykskapsling
"q" = Sandkapsling
"d" = Tryksikker kapsling
"e" = Forhøjet sikkerhed
"i" =  Egensikkerhed
"m" = Indstøbning
"s" = Særlig beskyttelsesmåde
”n” = Ikke gnistdannende

Se EU-kommisionens hjemmeside for tilhørende EU-normer.

 

Standarder for elektrisk beskyttet materiel til anvendelse i områder med brændbart støv (D)

"tD"  = Beskyttet via støvtæt kapsling
"iD"  = Egensikkerhed´
"pD" = Overtrykskapsling
"mD" = Indstøbning

Se EU-kommisionens hjemmeside for tilhørende EU-normer.

 

Standarder for mekanisk eksplosionsbeskyttet materielListerne er ikke endelige

TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk