TNG Engineering ApSProfilYdelserReferencerFaglige emnerKontaktLinksAnsvar og rettigheder
Eksplosionsfarlige områder

ATEX direktivet 1999/92/EF som er implementeret via Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen skal i områder hvor der er eksplosionsfarlige stoffer, gasser, støv samt væsker tilstede zoneklassificeres.
Yderligere skal der foreligge et "eksplosionssikringsdokument/udvidet arbejdspladsvurdering" indeholdene bl.a. informationer som risikovurdering, klassifikationsplan, sikkerhedsaspekter, eksplosionsforebyggende udstyr og sikkerhedsinstruktioner samt sikringssystemer.


Standarder for klassifikation af eksplosionsfarlige områder er bl.a angivet i:

Brandteknisk vejledning nr. 19 fra Dansk Brand & sikringsteknisk Institut
DS/EN 60 079-10-2 Klassifikation af områder for brændbart støv
DS/EN 60 079-10-1 Klassifikation af farlige områder, for brændbar gas eller damp.
DS-håndbog 144:2:2008, Klassificering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede, eksempelsamling.

Arbejdstilsynets vejledning C.0.6 og C.0.9 af august 2005
Vejledning i anvendelse af ATEX 1999/92/EF fra EU kommissionen
Vejledning i klassifikation fra Beredskabsstyrelsen


TNG Engineering: En virksomhed med speciale i el  og brandtekniske vurderinger ATEX ®

TNG Engineering ApS • Stationsvej 23 • 4241 Vemmelev • Telefon +45 58 38 38 82 • E-mail info@t-n-g.dk